Ozali.org - polsko-niemiecki, rosyjsko-niemiecki i polsko-rosyjski słownik online

Słownik zawiera wyrazy, wyrażenia i liczne zwroty frazeologiczne z zakresu współczesnego języka niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. Oprócz słownictwa ogólnego literackiego i potocznego słownik Ozali.org obejmuje specjalistyczną terminologię fachową z zakresu ekonomii i prawa, finansów, techniki i informatyki, medycyny, bilogii, nazwy geograficzne oraz najczęściej używane skróty. Uwzględnione zostały również liczne przysłowia oraz najczęściej używane związki frazeologiczne.

Słownik Ozali.org przeznaczony jest przede wszystkim dla szerokiego kręgu użytkowników, którzy interesują się językiem niemieckim, rosyjskim i polskim – studentów i uczniów, nauczycieli szkolnych i akademickich, tłumaczy, dziennikarzy.

 
deru

Niemiecko-Rosyjski

216'143 haseł

depl

Niemiecko-Polski

215'544 haseł

plru

Polsko-Rosyjski

190'603 haseł