Polskie tłumaczenie hasła

plan

Niemiecki Polski
Plan {m} plan {m}
in den Hintergrund treten zejść na dalszy plan
Pläne für die Zukunft schmeiden snuć plany na przyszłość
in den Vordergrund treten wysuwać się na pierwszy plan
jds Pläne durchkreuzen pokrzyżować czyjeś plany
etw vorhaben mieć coś w planie
nach Plan; planmäßig według planu
Plan {m} program {m}
Lehrplan m program nauczania
Plan {m} projekt {m}
Plan {m} rozkład {m}
Fahrplan m rozkład jazdy
Lehrplan m rozkład materiału
Plan {m} zamysł {m}
Außenaufnahmen {pl} plan {m} [film]
Drehort {m} plan {m} [film]
Entwurf {m} plan {m}
Skizze {f} plan {m}
Vorhaben {n} plan {m}